Privātums un sīkdatnes

Privātuma politika

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. SIA Baltijas Foto Serviss vāc Jūsu datus tā, lai Jūs justos droši izpaužot tos uzņēmumam. SIA Baltijas Foto Serviss veic visus atbilstošos  pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. SIA Baltijas Foto Serviss ir izvirzījis mērķi būt nodrošināt datu apstrādes procesa caurskatāmību. Turpmākajā tekstā tiks aprakstīta datu vākšanas procedūra un iemesli. Uzņēmums vāc un apstrādā šādus datus:

 

Reģistrācija eveikalā

Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus, lai veiktu Jūsu reģistrāciju pasuti.lv, bfs.lv vai jupio.lv mājaslapā. Šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai uzņēmums varētu Jūs reģistrēt nosauktajās mājaslapās. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet pilnībā izmantot šo mājaslapu sniegtās priekšrocības kā, piemēram, paātrināti, bez reģistrācijas veikt pirkumu u.c..

Dati, kas tiek apstrādāti: Vārds, Uzvārds, Kontaktinformācija (epasts, telefons, piegādes gadījumā arī piegādes adrese)

Juridiskais pamats: Klienta piekrišana

Glabāšanas periods: 2 gadus veicot pirkumu, lai varētu identificēt klientu garantijas problēmu gadījumā, ja veikts pirkums, 1 gadu, ja esat reģistrējies, bet neesat veicis pirkumu. 

 

Klientu kartes un identifikācija

Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus, lai izveidotu klienta karti dalībai lojalitātes programmā. Šo informāciju nepieciešams sniegt, lai uzņēmums varētu identificēt klientu, kam sniedz pakalpojumu vai pārdod preci un piemērotu tam atlaidi. Tāpat kontaktinformācija nepieciešama, lai nozaudētas lojalitātes kartes gadījumā būtu iespējams izveidot jaunu karti, saglabājot uzkrātās priekšrocības. Uzņēmums izmantos epastu, lai sazinātos ikdienas problēmgadījumu risināšanā, piemēram, par kartes derīguma termiņa beigām. Uzņēmums izmantos Jūsu telefonu, lai sazinātos nepieciešamības gadījumā, piemēram, lai koriģētu kāda pasūtījuma informāciju vai uzdotu tehniskas dabas jautājumu par pasūtījuma izpildi.

Dati, kas tiek apstrādāti: Vārds, Uzvārds, Kontaktinformācija (epasts, telefons, piegādes gadījumā arī piegādes adrese), klienta kartes numurs.

Juridiskais pamats: Klienta piekrišana

Glabāšanas periods: klienta kartes darbības laikā, 1 gadu pēc tam dati tiek dzēsti, ja karte netiek atjaunota.

 

Personalizēti piedāvājumi

Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus, lai izveidotu Jums personalizētos piedāvājumus, tiek apstrādāti tikai tie personas dati, kas ir nepieciešami tikai personalizētajam piedāvājumam.

Dati, kas tiek apstrādāti: Vārds, Kontaktinformācija (epasts, telefons, piegādes gadījumā arī piegādes adrese), klienta kartes numurs, pirkuma dati (iegādātās preces, iegādes regularitāte).

Juridiskais pamats: Apstrāde nepieciešama, lai uzņēmums varētu sniegt klienta kartes priekšrocības

Glabāšanas periods: klienta kartes darbības laikā, 1 gadu pēc tam dati tiek dzēsti.

 

Tiešais mārketings

Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums epasta ziņas vai īsziņas, piemēram, lai nosūtītu Jums īpašos piedāvājumus. 

Dati, kas tiek apstrādāti: Vārds, Uzvārds, Kontaktinformācija (epasts, telefons)

Juridiskais pamats: Klienta piekrišana

Glabāšanas periods: Klienta kartes darbības laiku, 1 gadu pēc tās pēdējās izmantošanas vai 1 gadu pēc pēdējā pirkuma vai epasta atvēršanas reizes dati tiks dzēsti

Personas datu nodošana pakalpojumu sniedzējiem

Lai pildītu savas saistības pret Jums, uzņēmums nodod Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus, piemēram, lai veiktu epasta ziņojumu sūtīšanu. Šiem uzņēmumiem ir atļauts apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar uzņēmuma norādījumiem un tiem nav atļauts tos izmantot citām vajadzībām. Uz šiem uzņēmumiem attiecas GDPR regula par personas datu aizsardzību.

 

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem autorizējoties mūsu mājaslapā un pieprasīt apstiprinājumu tam, kādus datus par Jums uzņēmums apstrādā. Jums ir tiesības labot informāciju, kas uzņēmumā uzkrāta, autorizējoties mājaslapā vai zvanot pa klientu apkalpošanas tālruni. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem (izmantojot atrakstīšanās saiti tiešā mārketinga ziņojumā vai zvanot pa tālruni). Jums ir tiesības prasīt uzņēmumam, lai tas dzēš apstrādātos datus, taču tas neattieksies uz datiem, kas uzņēmumam jāglabā ar likumu. Tāpat Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, taču ņemiet vērā, ka tas var ierobežot Jūsu dalību lojalitātes programmā. Lai īstenotu uzskaitītās tiesības, lūdzu sazinieties ar uzņēmumu un uzņēmums veiks Jūsu pieprasītos labojumus. Ievērojot vispārīgās datu regulas prasības reģistrēti lietotāji var savā kontā izvēlēties iespēju anonimizēt datus, kas viņu sensitīvo informāciju izņēm un kontu anonimizē. Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumos, kad vēsturiska pasūtijuma izpilde nevar tikt pierādīta (klients nevar uzrādīt pirkuma apliecinājumu), klients var zaudēt tiesības uz garantiju, ja tas noticis produkta garantijas perioda laikā.

 

Kontaktinformācija

Jautājumu par Jūsu personas datu apstrādi gadījumā, lūdzu sazinieties ar mums:

SIA Baltijas Foto Serviss, reģ. Nr. 40003245042, P. Brieža 3, Rīga, LV1010

Telefons: + 371 66119090

Epasts: dati[at]bfs{.}lv