Garantijas noteikumi

Visām pasuti.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija.

Ražotāja noteiktais garantijas termiņš katrai precei ir individuāls, tas var būt pat 60 mēneši.
Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai uzdodot jautājumu klientu konsultantam.
Gadījumos, kad ražotājs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par 24 mēnešiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.
Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota atbilstoši ražotāja noteiktajiem izmantošanas apstākļiem un  izmantota tikai privātai lietošanai.
Uz juridiskām personām neattiecas Patērētāju tiesības, garantija tiek nodrošināta tikai Ražotāja noteiktajā termiņā.

 

Lai ražotāja garantijas nosacījumi būtu spēkā, pircējam nepieciešams uzrādīt:

 • pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
 • ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).
 • informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot pa telefonu 67324793 vai rakstot epastu. 

Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji, austiņas, mikrofoni), precēm, kuras izlietojas (piemēram, tinte vai toneris).

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas  vai nepareizas ekspluatācijas dēļ:

 • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
 • prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
 • saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
 • ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
 • ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
 • dabiska elementu nolietojuma gadījumos.
 • ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
 • papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota vispār - baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm).
 • ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumos, kad konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
 • garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā. 

  Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:
 • doties uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu) – visātrākais preces bojājuma novēršanas veids;
 • nogādā preci Baltijas Foto Serviss veikalā P. Brieža ielā 3 (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu);
 • zvanīt pa tālruni 67324973, kur klientu konsultants ieteiks labāko risinājumu.

Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas un iespējamās transporta izmaksas, ja servisa centrs neatrodas Latvijā. Pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.
Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai rakstveidā, nosūtot uz adresi SIA Baltijas Foto Serviss, P. Brieža 3, Rīga, LV-1010. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

 • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
 • iesnieguma iesniegšanas datumu;
 • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

  Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
  - Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
  - Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze